Profesionální
úklidové služby

v Pardubickém kraji

+420 777 164 156
po - pá: 8:00 - 16:00

JANET úklid s.r.o.

Naše úklidová firma JANET úklid s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi v oblasti úklidů, nabízí profesionální úklidové služby v Pardubickém kraji. Klademe maximální důraz na pečlivost a profesionalitu. Nabízíme pravidelné a generální úklidy bytových a nebytových prostor- rodinných domů, bytů, komerčních budov, kanceláří, škol, úklid společných prostor v panelových a činžovních domech, úklid průmyslových objektů, mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku.

Provádíme pravidelný i jednorázový úklid domácností a firem

Čištění koberců a čalouněného nábytku mokrou cestou.

Mokrá cesta

Při čištění mokrou cestou stroj pracuje na bázi extrakčního čištění, což v praxi znamená, že voda s čistícím přípravkem je pod tlakem vháněna do čištěné plochy a následně i s nečistotami vysávána zpět do sběrné nádoby přístroje. Díky tomuto systému čištění nedochází k nadměrnému opotřebování koberců.

Váš dotaz, vzkaz

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vaše jméno a příjmení:*

E-mail:*

Zpráva:*

Ochrana osobních údajů GDPR

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

JANET úklid s.r.o.
IČ: 06765939
Sídlo: Fibichova 52, 53701 Chrudim - Chrudim III
E-mail: uklid.chrudim@seznam.cz
Zastoupený jednatel: Jana Netolická

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy
 • vedení objednávacích systémů
 • vedení adresářů klientů a zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
 • účetních a daňových operacích
 • vedení evidence stížností
 • vedení seznamů vyřazené dokumentace
 • vedení reklamací
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
 • zasílání obchodních sdělení

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci 2. je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 • v případě zasílání příležitostných obchodních sdělení vztahujícímu se k prodanému produktu nebo zboží zpracováváme Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození) na základě oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že Vás další nabídka obdobných produktů a služeb může zajímat
 • souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené v obchodní dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším klientem a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být.

6. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování;

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování našich služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování našich služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.

Orientační ceník

Pravidelný běžný od 180 Kč/hod
Mytí oken od 20 Kč/m2
Mytí obkladových stěn od 15 Kč/m2
Mytí podlahových krytin od 10 Kč/m2
Mytí dveří od 45 Kč/ks
úklid společných prostor v bytových dom od 90 Kč/byt/měsíc
Čištění koberců od 25 Kč/m2
sedací souprava 3-2-1 od 700 Kč
sedací souprava 3-1-1 od 550 Kč
křeslo od 200 Kč
židle 50 Kč/ks

Všechny uvedené ceny jsou orientační. Reálná cena za úklid záleží na typu provozu, rozsahu zakázky, náplni úklidu a četnosti provádění.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku úklidových služeb po osobní prohlídce Vašich prostor.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

K ceně prací účtujeme příplatek za použité čistící přípravky a materiál 5-10% ze základu.

Reference

Kontakt

JANET úklid s.r.o.

Fibichova 52
Chrudim III, 537 01 Chrudim

Telefon
+420 777 164 156

E-mail
janet.uklid@seznam.cz

IČ: 06765939
Spisová značka: C 41007 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.